Ellen Schroven

Berg is een ‘patafysische landschapsexpeditie, verankerd in negen Belgische en Nederlandse dorpen die de naam 'Berg' dragen. Op twee locaties na, bevinden ze zich allemaal op minder dan dertien kilometer van een meanderende landsgrens die het landschap onzichtbaar doormidden snijdt.

In Berg (Bütgenbach) zullen luchtspiegelingen in Bergmeertjes worden opgevangen op 16mm film en zal worden nagaan of de snelheid waarmee de wolken in de ochtend voorbijglijden een invloed heeft op het verloop van de rest van de dag; in Berg (Valkenburg aan de Geul) zal de veelheid aan kleurschakeringen worden opgetekend, waarmee de adelaarsvarens door het ochtendlicht worden opgetooid; in Berg (Neeroeteren) zal worden opgemeten hoeveel tijd de moeraswederiken nodig hebben om op te lossen in de schemering; in Berg (Eisden-Margraten) zullen de klanken worden opgevangen waarmee de wind het licht doorheen de fladderiepen jaagt; in Berg (Cranendonck) zullen doorstroommoerassen doorwaad worden om aan den lijve te ondervinden hoe een klimaatbuffer werkt; vanaf de bron in Berg (Tongeren) zal de lijn die de Demer in het landschap aftekent, stapsgewijs gekopieerd worden tot de avond valt; in Berg (Tessenderlo) zullen kleurkaarten worden samengesteld van geologische formaties in holle wegen; in Berg (Kampenhout) zal de vluchtroute van glazenmakers en variabele waterjuffers in de fossiele riviervallei ontrafeld worden; en in Voeren zal met behulp van lichtgevoelig papier de donkerte van de nacht worden opmeten in de enige Berg die gelegen is in een dal.

Makers en denkers uit verschillende disciplines worden uitgenodigd om vanuit hun eigen achtergrond en expertise de omgeving waarin we ons op dat moment bevinden, te belichten. Door heen en weer te denken over de grenzen van disciplines heen, hoopt Berg een caleidoscopisch beeld in het leven te roepen dat recht doet aan de fragiliteit, intensiteit en gelaagdheid van de natuurlijke omgeving die ons omringt.

In het beste geval leidt deze meerstemmigheid niet alleen tot een rijkere en meerduidige weerspiegeling en verbeelding van het landschap, maar reikt ze ons in het verlengde daarvan ook inzichten en manieren aan om de toekomstige wereld zelf in al zijn complexiteit op een constructieve en duurzame manier mee vorm te geven.

 

Wordt vervolgd.

Berg wordt mede mogelijk gemaakt door Mountain on a Hill, Bureau Europa, de Vlaamse Gemeenschap en Grensverleggers, regeling ter ondersteuning van culturele samenwerkingen tussen partijen in Vlaanderen, de Provincie Noord-Brabant, de Provincie Limburg en de Provincie Zeeland.

 


© Ellen Schroven 2022