Ellen Schroven

O of de vertaling van een cirkel

Doctoraat in de Kunsten  |  KULeuven en LUCA School of Arts ∙ verknipte tijdlijn samengesteld uit tien houten tafels ∙ selectie woorden en beelden uit het dagboekarchief (2011-2017) ∙ 2018

 

In haar essay ‘De wereld is een woord’ schrijft Patricia de Martelaere, in navolging van Wittgenstein, dat de wereld zoals wij die kennen een wereld is van woorden: “Natuurlijk kunnen wij een boom zien zonder daarbij aan het woord ‘boom’ te denken; maar zouden wij ook een boom zien als het woord ‘boom’ niet bestond? We zouden ‘iets’ zien, allicht, maar dan iets waarover we niets kunnen zeggen; en wat is het verschil tussen iets waarover men niets kan zeggen en hoegenaamd niets?”

Van 2011 tot 2017 ging ik op zoek naar mogelijke antwoorden op de vraag hoe dat ‘iets’ waarover wij niets kunnen zeggen eruit ziet. Welk soort van beelden iets zou kunnen blootleggen over de wereld zoals wij die niet kennen (en ook nooit kunnen kennen). Of het maken van en het kijken naar dergelijke beelden dan wel voorbij gaat aan kennen, maar ons niettemin iets anders (fundamentelers?) kan tonen. En zoja, hoe en wat dan wel.

Zes jaar lang was ik onderweg en keek ik langdurig en aandachtig naar bijna alles wat mijn pad kruiste. Dat was naast vermoeiend ook intrigerend. Het was een poging om in de veelheid van wat zich afspeelde rondom (en zich weerspiegelde binnenin) mij te zien wat tot dan toe onbenoemd (en daardoor ongezien?) was gebleven, om woorden te zoeken voor wat ik niet eerder had opgemerkt (omdat het geen naam had?). Ik hield een dagboek bij van tekeningen, foto’s, video-opnames en beschrijvingen van reflecties, schaduwen, natuurfenomenen en allerlei terloopse dingen die even snel uit mijn blikveld verdwenen als ze erin waren opgedoken en ik probeerde al die alledaagse vluchtigheid te bestendigen en te vertalen naar iets dat blijft.

De installatie O of de vertaling van een cirkel toont een selectie uit het dagboekarchief op tien houten tafels die de vorm aannemen van Hexagram 45 – een symbool uit I Ching of The Book of Changes, dat staat voor de act van het verzamelen. 

 

O of de vertaling van een cirkel in het Vanderborghtgebouw

O of de vertaling van een cirkel in Sint-Lukasgalerie 

O of de vertaling van een cirkel werd gemaakt met de steun van LUCA School of Arts en KULeuven.

 


© Ellen Schroven 2022